?

Log in

velvet_sound's Journal

Name:
silent words.
Location:
Membership:
Open
Posting Access:
Select Members
Silent words come with velvet sounds
Community này được viết bởi một vài kẻ điên. Đây là nơi lưu trữ lại những bản dịch tiếng Việt của các trích đoạn truyện, bản dịch của một số bài hát và có thể còn nhiều thứ khác.

Phải gia nhập community để xem bài viết.

Chúc vui vẻ :)

~profile code;~layout

Statistics